Behandlas dina personuppgifter i land utanför EU/EES?

WinLoss och våra personuppgiftsbiträden behandlar i huvudsak dina personuppgifter endast inom EU/EES. I den mån du besöker vår webbplats kan vi dock komma att placera tredjepartscookies på din enhet som överför och lagrar t.ex. din IP-adress i andra länder, inklusive USA. För mer information, vänligen se vår cookie policy.

Om vi överför dina personuppgifter till land utanför EU/EES lovar vi att först säkerställa att mottagaren uppfyller EU:s krav på skydd av personuppgifter, antingen genom att mottagaren är certifierad enligt Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov) eller genom att vi har ingått någon av EU:s modellklausuler (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en).

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att när som helst begära att:

  • Få tillgång till och få information om de personuppgifter som vi behandlar om dig
  • Felaktiga personuppgifter rättas.
  • Dina personuppgifter raderas (t.ex. om det inte längre är nödvändigt att vi behandlar dina personuppgifter för det ändamål de samlades in för, om du tar tillbaka ditt samtycke eller om behandlingen inte är laglig).
  • Vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter till att endast lagra dem (t.ex. om du bestrider uppgifternas riktighet, behandlingen inte är laglig, det inte längre är nödvändigt att behandla uppgifterna för det ändamål de samlades in för eller om du har invänt mot behandlingen).
  • Få de uppgifter som du har lämnat till oss och som vi behandlar baserat på ditt samtycke flyttade till en annan personuppgiftsansvarig i ett strukturerat allmänt maskinläsbart format (dataportabilitet).
  • WinLoss slutar behandla dina personuppgifter (om du anser att ditt intresse att uppgifterna inte behandlas väger tyngre än vårt intresse för behandling). Du har alltid rätt att be oss sluta behandla dina personuppgifter för direkt marknadsföringsändamål.
  • Återkalla ditt samtycke till behandling. Återkallandet kommer gälla för framtida behandling, men påverkar inte giltigheten av redan utförd behandling.

Kontakta oss om du vill utnyttja någon av dina rättigheter ovan.

Om du inte är nöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter och anser att de behandlas i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning har du också alltid rätt att när som helst klaga till behörig tillsynsmyndighet. Du har rätt att vända dig till tillsynsmyndigheten i det land du bor eller jobbar i samt tillsynsmyndigheten i det land där du anser att överträdelsen skedde.

Ändring av denna integritetspolicy

WinLoss kan komma att göra ändringar i denna integritetspolicy. Vi kommer att informera dig vi e-post om så sker. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på WinLoss webbplats.

Senast uppdaterad: 2019-12-10