Faktabaserad kunskap leder till smartare försäljning, fler vunna och bättre affärer.

Sluta gissa, börja veta med WinLoss!

Få personlig demo

Få insikter i hur du faktabaserat kan öka er försäljning.Säljutveckling baserad på fakta ger resultat

Coacha era säljare och segmentera fram era bästa kunder. Med SaaStjänsten Prosales WinLoss™ får du färska underlag och insikter löpande i realtid. Ett genomsnittligt företag som använder WinLoss™ förbättrar sin säljcoachning och segmentering avsevärt. Vi kallar det faktabaserad säljutveckling.

%

Hitrate

Öka hitrate med 50%

%

Tillväxt

5-10% högre tillväxt per år

%

Rörelsemarginal

2-6% högre rörelsemarginal per år

Kvalitetssäkrad tjänst

Ökad försäljning

Underlag och insikter som ni kan coacha och agera på kommer löpande och förbättrar försäljningen omgående. Alla håller nog med om att desto mer utvecklingsorienterad man är som individ och företag, desto bättre går det över tid. Vår tjänst Win Loss™ säkerställer den kanske viktigaste biten i detta pussel vilket är att man vet exakt vad kunderna tycker är bra och mindre bra.

Vetenskapligt bevisat

Ett flertal stora forsknings-institut och publikationer påvisar den tydliga framgång som Win Loss-analyser ger i form av ökad försäljning och bättre marginaler. Att jobba datadrivet och faktabaserat har länge varit en trend och kommer snart vara ett måste för de företag som vill hävda sig väl i konkurrensen.

Automatiserad

All slutkundsdata finns tillgänglig i realtid. Den är strukturerad utifrån operativ försäljning där den genomlyser säljkårens beteenden och rör sig sedan uppåt mot kundens köpresa och genomlysning av beslutsfattare och mandat.Den går sedan vidare mot övergripande feedback på företagsnivå. Det finns totalt 8 rapportvyer som adresserar olika insikter och slutsatser.

Ladda ned vår guide

Datadriven försäljning – En introduktion till faktadriven säljutveckling

Några av våra kunder

Gör WinLoss-analyser nu